Лепене

Лепилни приложения в автомобилната промишленост - Лепила Хенкел.

КАК ДА: ЛЕПИМ

 

Лепилните приложения в автомобилната промишленост значително се увеличиха през последните години. Научете всичко, което е необходимо да знаете за лепенето, като например за подмяната страничен панел или ремонт на специалните OEM лазерно запоени покриви и тавани, и по-специално относно прилагане на лепенето при ремонт на каросерия,  прилагайки методи за ремонт, одобрени от производителя на оригинални части. 

Кликнете върху един от елементите, за да научите повече:

Лепенето в съвременните конструкции на превозните средства

Леки конструкции и якост на усукване

Допълнителна защита от корозия

Лепене: Допълнителни познания

Научете всичко, което трябва да знаете за лепенето.

Освен стандартните методи на свързване, често в съвременните конструкции на превозни средства се възползват и от напредналите лепилни технологии. Лепилата предлагат редица предимства, като откриват нови възможности в областта на автомобилния дизайн, конструкция и техника за безопасност.

1.1. Методи за съединяване на автомобилна каросерия

1.2 Предимства на съединяването чрез използване на лепила

• Няма увреждания по каросерията
• Свързване на нееднородни субстрати (например стомана и алуминий) 
• Невредима структурна цялост 
• Равен пренос на товара
• Равномерно разпределение на натоварването
• Намаляване на шума и вибрациите
• Допълнителното уплътняване предотвратява проникването на вода и влага между  съединените части, като по този начин се елиминира основната причина за корозия. 

Предимства на структурното лепене

• Якост на усукване
• Якост на срязване
• Устойчивост на удар

Структурните лепила се използват върху метални компоненти, като горни профили / обезопасени релси и подсилващи панели, за да се постигне високо ниво на структурна твърдост или подобрени характеристики при катастрофа в купетата на превозните средства (така наречените ""купета/каросерии в бяло""). Проучванията показват, че слепени или смесено съединени връзки показват по-висока издръжливост и по-добра устойчивост, отколкото техните точково заварени еквиваленти, като по този начин се допринася за дългосрочния комфорт на шофиране. Лепените структури имат по-добро енергопоглъщане и капацитет на деформация в  ситуации на сблъсък, отколкото стандартно свързаните елементи.

• Лепилата увеличават твърдостта на каросерията и подобряват комфорта на пътуване.
• Лепилата увеличават енергопоглъщането и подобряват безопасността 

Предимства на гъвкавото лепене:

• Намаляване на вибрациите
• Компенсация на несходни коефициенти на разширение
• Абсорбция на шума

При конструкцията на автомобилната каросерия също има приложения, при  които се налага използването на методи за гъвкаво лепене.  За да бъдат ефективни лепилата при такива приложения, е необходимо наличието на определена хлабина по ширината на детайла, която се запълва с гъвкаво лепило, за да служи като гъвкава бариера или амортисьор, даващ гъвкавост, еластична деформация  и абсорбция на усилието.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Леки конструкции и якост на усукване
Лепилни приложения в автомобилната индустрия - за ефективно залепване се изисква хлабина с определен размер

Двукомпонентните лепила се втвърдяват независимо от условията на околната среда. Те се втвърдяват в резултат от химичната реакция между двата смесени компоненти. Еднокомпонентните лепила имат различни системи за втвърдяване. На пазара за поддръжка и ремонт е  широко разпространено използването на еднокомпонентни лепила, които се втвърдяват под влиянието на влажност и висока температура.

Двукомпонентни епоксидни  и полиуретанови лепила

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - 2-компонентни спрямо 1-компонентни лепилни технологии.

Двукомпонентните лепила се втвърдяват независимо от условията на околната среда в резултат на химична реакция, която протича между двата смесени компоненти А и Б. Ускореното втвърдяване, предизвикано от повишаване на температурата на обекта е възможно и често се практикува (например чрез използване на отоплителни подложки, инфрачервени нагреватели , пещи и т.н.). Втвърдяването чрез термообработка може също така да увеличи и крайната якост на лепилото. Винаги проверявайте техническите данни за специфична информация относно втвърдяването на продукта.

Еднокомпонентна технология за полиуретани и MS полимери

Еднокомпонентните лепила се втвърдяват при стайна температура и наличието на влажност. Образуване на кора: 3-4 мм през първите 24 часа при 23 ° С температура и 50% относителна влажност.

Полиуретаните и MS полимерите се втвърдяват отвън навътре.

Еднокомпонентните полиуретанови и MS полимерни лепила имат еднакъв процес на втвърдяване.

Времето на втвърдяване зависи от дебелината на слоя. Увеличаването на температурата и влагата може да намали това време, като по-ниските температури и ниската относителна влажност имат забавящ ефект.

Колкото по-висока е влажността и температурата, толкова по-бързо е втвърдяването.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Еднокомпонентна технология за полиуретани и  MS полимери.

Лепила на Henkel за автомобилни каросерии

• Осигуряване на отлична адхезия и защита от корозия 
• Адаптирано според процеса време на нанасяне
• Съответствие със спецификациите на оригиналните производители на автомобили
• Съответствие на  изискванията на производителите и доставчиците на оригинални части (OEM/OES) и оборудване относно якостта и здравината при сблъсък 
• Предлагат изключителна безопасност въз основа на задълбочени изследвания и OES опит 

Защита от корозия

Двукомпонентното лепило TEROSON EP 5055 има отлични свойства за защита от корозия. 
Снимките показват  ситуацията след няколко цикъла на пръскане със сол.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия  - Областта на залепване е защитена от корозия с TEROSON EP 5055.

• Залепената площ не показва признаци на корозия

Пример от практиката:
• Таван, залепен с  TEROSON EP 5055, препоръчан от производителя на оригинални части 
• Отлична адхезия без грунд
• Демонтаж след 3 години употреба

Резултат: никаква корозия

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Пример от практиката с TEROSON EP 5055: няма корозия!
Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Незалепената сглобка е напълно корозирала.

За сравнение:
• Нелепените площи са изцяло корозирали

Какво трябва да правите:    Подготовка на повърхността
Механичната подготовка чрез премахване на налични чеплъци, шлифоване и изправяне на компонентите подобрява повърхностната годност. Шлайфането премахва хлабавите и деформирани части, както и обструктивните слоеве и образува равна повърхност. В зависимост от субстрата, това може да  подобри адхезията.

Повърхностите, които ще се лепят, трябва да бъдат почистени от масло, грес, влага и груби замърсявания.. TEROSON FL VR 20 може да се използва за тази предварителна обработка.

Какво трябва да правите:    Правилно смесване на двукомпонентните лепила
Използвайте само пистолети за картуши, които разполагат с бутален прът. Преди поставяне на статичния смесител, изстискайте малко количество материал, така че да се гарантира, че двата компонента се отделят едновременно в равни количества. След това монтирайте статичния смесител. Изхвърлете първите 10 см от  лепилото, така че да сте сигурни, че лепилото действително е смесено добре. 

Какво не трябва да правите:    Не местете детайлите и не ги подлагайте на напрежение по време на втвърдяването.
Докато лепилото се втвърдява, свързаните части не трябва да бъдат местени или подлагани на напрежение и трябва да останат в точното им положение. Това ще гарантира, че процесът на втвърдяване е непрекъснат и че ще се постигне максимална крайна якост и адхезия.

Важно е да се помисли за всеки аспект на работата при определяне на реалната й цена. Затова при всяко изчисление следва да се вземат под внимание неща като:
• Материални разходи
• Спестено време
• Спестяване на енергия
• Необходимост от използване на допълнителни продукти 
• Инструменти