ЛЕПЕНЕ

01.2 УВОД

Лепилни приложения в автомобилната промишленост - Лепила Хенкел - Научете повече за различните технологии на лепене!

ИЗБОР НА КАТЕГОРИЯ

 

Лепилните технологии позволяват голямо разнообразие от бързи и сигурни методи за съединяване:

A. Лепене на лазерно запоен таван
    Подмяна на лазерно запоени покриви, изработени от производителя на оригинални части.

B. Лепене на точково заварен таван
    Подмяна на точково заварени или залепени тавани, изработени от производителя на оригинални части.

C. Лепене на панели – средна якост
    Подмяна на панели от каросерията чрез използването на лепило със средна якост.

D. Лепене на панели - гъвкаво лепене
    Подмяна на панели от каросерията чрез използването на еднокомпонентно силан модифицирано лепило (SMP).

Back to Intro
  • Категория

Лепене: Допълнителни познания

Научете всичко, което трябва да знаете за лепенето.

Освен стандартните методи на свързване, често в съвременните конструкции на превозни средства се възползват и от напредналите лепилни технологии. Лепилата предлагат редица предимства, като откриват нови възможности в областта на автомобилния дизайн, конструкция и техника за безопасност.

1.1. Методи за съединяване на автомобилна каросерия

1.2 Предимства на съединяването чрез използване на лепила

• Няма увреждания по каросерията
• Свързване на нееднородни субстрати (например стомана и алуминий) 
• Невредима структурна цялост 
• Равен пренос на товара
• Равномерно разпределение на натоварването
• Намаляване на шума и вибрациите
• Допълнителното уплътняване предотвратява проникването на вода и влага между  съединените части, като по този начин се елиминира основната причина за корозия. 

Предимства на структурното лепене

• Якост на усукване
• Якост на срязване
• Устойчивост на удар

Структурните лепила се използват върху метални компоненти, като горни профили / обезопасени релси и подсилващи панели, за да се постигне високо ниво на структурна твърдост или подобрени характеристики при катастрофа в купетата на превозните средства (така наречените ""купета/каросерии в бяло""). Проучванията показват, че слепени или смесено съединени връзки показват по-висока издръжливост и по-добра устойчивост, отколкото техните точково заварени еквиваленти, като по този начин се допринася за дългосрочния комфорт на шофиране. Лепените структури имат по-добро енергопоглъщане и капацитет на деформация в  ситуации на сблъсък, отколкото стандартно свързаните елементи.

• Лепилата увеличават твърдостта на каросерията и подобряват комфорта на пътуване.
• Лепилата увеличават енергопоглъщането и подобряват безопасността 

Предимства на гъвкавото лепене:

• Намаляване на вибрациите
• Компенсация на несходни коефициенти на разширение
• Абсорбция на шума

При конструкцията на автомобилната каросерия също има приложения, при  които се налага използването на методи за гъвкаво лепене.  За да бъдат ефективни лепилата при такива приложения, е необходимо наличието на определена хлабина по ширината на детайла, която се запълва с гъвкаво лепило, за да служи като гъвкава бариера или амортисьор, даващ гъвкавост, еластична деформация  и абсорбция на усилието.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Леки конструкции и якост на усукване
Лепилни приложения в автомобилната индустрия - за ефективно залепване се изисква хлабина с определен размер

Двукомпонентните лепила се втвърдяват независимо от условията на околната среда. Те се втвърдяват в резултат от химичната реакция между двата смесени компоненти. Еднокомпонентните лепила имат различни системи за втвърдяване. На пазара за поддръжка и ремонт е  широко разпространено използването на еднокомпонентни лепила, които се втвърдяват под влиянието на влажност и висока температура.

Двукомпонентни епоксидни  и полиуретанови лепила

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - 2-компонентни спрямо 1-компонентни лепилни технологии.

Двукомпонентните лепила се втвърдяват независимо от условията на околната среда в резултат на химична реакция, която протича между двата смесени компоненти А и Б. Ускореното втвърдяване, предизвикано от повишаване на температурата на обекта е възможно и често се практикува (например чрез използване на отоплителни подложки, инфрачервени нагреватели , пещи и т.н.). Втвърдяването чрез термообработка може също така да увеличи и крайната якост на лепилото. Винаги проверявайте техническите данни за специфична информация относно втвърдяването на продукта.

Еднокомпонентна технология за полиуретани и MS полимери

Еднокомпонентните лепила се втвърдяват при стайна температура и наличието на влажност. Образуване на кора: 3-4 мм през първите 24 часа при 23 ° С температура и 50% относителна влажност.

Полиуретаните и MS полимерите се втвърдяват отвън навътре.

Еднокомпонентните полиуретанови и MS полимерни лепила имат еднакъв процес на втвърдяване.

Времето на втвърдяване зависи от дебелината на слоя. Увеличаването на температурата и влагата може да намали това време, като по-ниските температури и ниската относителна влажност имат забавящ ефект.

Колкото по-висока е влажността и температурата, толкова по-бързо е втвърдяването.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Еднокомпонентна технология за полиуретани и  MS полимери.

Лепила на Henkel за автомобилни каросерии

• Осигуряване на отлична адхезия и защита от корозия 
• Адаптирано според процеса време на нанасяне
• Съответствие със спецификациите на оригиналните производители на автомобили
• Съответствие на  изискванията на производителите и доставчиците на оригинални части (OEM/OES) и оборудване относно якостта и здравината при сблъсък 
• Предлагат изключителна безопасност въз основа на задълбочени изследвания и OES опит 

Защита от корозия

Двукомпонентното лепило TEROSON EP 5055 има отлични свойства за защита от корозия. 
Снимките показват  ситуацията след няколко цикъла на пръскане със сол.

Лепилни приложения в автомобилната индустрия  - Областта на залепване е защитена от корозия с TEROSON EP 5055.

• Залепената площ не показва признаци на корозия

Пример от практиката:
• Таван, залепен с  TEROSON EP 5055, препоръчан от производителя на оригинални части 
• Отлична адхезия без грунд
• Демонтаж след 3 години употреба

Резултат: никаква корозия

Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Пример от практиката с TEROSON EP 5055: няма корозия!
Лепилни приложения в автомобилната индустрия - Незалепената сглобка е напълно корозирала.

За сравнение:
• Нелепените площи са изцяло корозирали

Какво трябва да правите:    Подготовка на повърхността
Механичната подготовка чрез премахване на налични чеплъци, шлифоване и изправяне на компонентите подобрява повърхностната годност. Шлайфането премахва хлабавите и деформирани части, както и обструктивните слоеве и образува равна повърхност. В зависимост от субстрата, това може да  подобри адхезията.

Повърхностите, които ще се лепят, трябва да бъдат почистени от масло, грес, влага и груби замърсявания.. TEROSON FL VR 20 може да се използва за тази предварителна обработка.

Какво трябва да правите:    Правилно смесване на двукомпонентните лепила
Използвайте само пистолети за картуши, които разполагат с бутален прът. Преди поставяне на статичния смесител, изстискайте малко количество материал, така че да се гарантира, че двата компонента се отделят едновременно в равни количества. След това монтирайте статичния смесител. Изхвърлете първите 10 см от  лепилото, така че да сте сигурни, че лепилото действително е смесено добре. 

Какво не трябва да правите:    Не местете детайлите и не ги подлагайте на напрежение по време на втвърдяването.
Докато лепилото се втвърдява, свързаните части не трябва да бъдат местени или подлагани на напрежение и трябва да останат в точното им положение. Това ще гарантира, че процесът на втвърдяване е непрекъснат и че ще се постигне максимална крайна якост и адхезия.

Важно е да се помисли за всеки аспект на работата при определяне на реалната й цена. Затова при всяко изчисление следва да се вземат под внимание неща като:
• Материални разходи
• Спестено време
• Спестяване на енергия
• Необходимост от използване на допълнителни продукти 
• Инструменти