Лепенето в съвременните конструкции на превозни средства

Повечето производители на автомобили прилагат нови методи за ремонт на съвременните автомобили.

Лепенето е високо ефективен метод, особено когато става въпрос съединяването на различни материали, за поддържане на стандартите за безопасност и увеличаване на стабилността на превозното средство.

За подробна информация, моля, вижте допълнителния раздел за разяснения по-долу.