Допълнителна защита от корозия

За повече подробности вижте допълнителния раздел за разяснения по-долу.