Уплътняване на шевове

КАК ДА: ЗАПЕЧАТВАМЕ ШЕВОВЕ

 

Приложението на уплътняването и запечатването на шевове  в автомобилната индустрия  се увеличи значително през последните години.  Научете всичко, което Ви е необходимо да знаете относно уплътняването, и по-специално относно уплътняването на съединителни шевове при ремонт на каросерия на автомобил – от използването на стандартни свързващи шевове до възпроизводството  на OEM текстури.

За повече информация, кликнете върху обектите:

Методи на съединяване

Допълнителна антикорозионна защита

История на уплътнителните технологии

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ: Допълнителни познания

Научете всичко, което Ви е необходимо да знаете относно  уплътняването на шевове. 

1.2 Предимства на съединяването чрез използване на лепила

• Поддържане на целостта на структурата                                                               
• Равен пренос на товара
• Равномерно разпределение на натоварването върху цялата площ на лепене
• Допълнителното уплътняване предотвратява проникването на вода и влага между  съединените части, като по този начин се елиминира основната причина за корозия. 

Уплътнителите, и по-специално, уплътнители на шевове, трябва да притежават следните качества:

• Много добра адхезия
• Висока якост (например за уплътняване и лепене на  висококачествени продукти)
• Отлични противокорозионни характеристики
• Висока гъвкавост
• Слабо свиване и лесно заглаждане, особено на видимите шевове
• Може да се боядисват
• Бързо съхнене и втвърдяване

1. Бутилови и пластични уплътнители - невтвърдяващи се уплътнители (без структурна промяна след нанасяне)

Характеристики:

• Не се втвърдяват; запазват своите пластични свойства
• Подходящи за съединенията на каросерията с припокриване 
• Висока устойчивост на стареене
• Не са крехки и чупливи
• Подходящи за използване като гарнитури
• Отлични за защита от вода

Уплътняване на шевове - Уплътнителна технология с невтвърдяващи уплътнители.

2. Синтетични каучукови уплътнители – физически втвърдяващи уплътнители (втвърдяване чрез изпаряване на вода или органични разтворители)

Характеристики:

• Втвърдяването става чрез изпаряване на разтворителите в продукта
• Добра адхезия, дори и към леко замърсени, мазни или омаслени повърхности
• Могат да се боядисват, когато изсъхнат напълно
• Устойчиви на пръски вода и сол

Уплътняване на шевове - Уплътнителна технология с физическо втвърдяване.

3.  Полиуретан (1-компонентен) - химически втвърдяващ уплътнител

Характеристики:

•  Втвърдява се чрез абсорбиране на влагата от околната среда
• Подходящ за уплътняване и лепене
• Изисква се достатъчно време за образуването на кора, преди да може да се боядисва. Подходящ за нанасяне на всички обикновени бои и покрития
• Гъвкав, не се стича, не корозира.

4. Силан модифицирани полимери (1-компонентни) - химически втвърдяващи уплътнители

Характеристики:

• Втвърдяват се чрез абсорбиране на влагата от околната среда
• Подходящи за уплътняване и лепене
• Могат да се боядисват след образуването на кора със съществуващите системи за боядисване
• Не съдържат изоцианати
• Не съдържат силикон
• Добра устойчивост на UV лъчи
• Без мирис

Уплътняване на шевове - Уплътнителна технология с химическо втвърдяване.

5. Силикони (1-компонентни) - химически втвърдяващи уплътнители

• Втвърдяване чрез абсорбиране на влагата от околната среда
• Еластично уплътняване (избягвано в сектора на ремонт на каросерии)
• Без съдържание на изоцианати
• Не се боядисва

При повечето методи на съединяване трябва да се приложи допълнително уплътняване, за да се избегне корозия, причинена от факторите на околната среда. 

Геометрия на листовата ламарина (точково заварена, нитована или слепена)

Уплътняване на шевове - Уплътняване на неравна повърхност.

Уплътняване на неравна повърхност, например фланец на врата

Уплътняване на шевове - Уплътняване на равна повърхност.

Уплътняване на равна повърхност, например уплътняване панел на врата

Уплътняване на шевове - Уплътняване и от двете страни.

Уплътняване и на двете повърхности

Тройно приложение: L-образно (прав ъгъл), например уплътняване на страничен и подов панел

Уплътняване на шевове - Уплътняване във вътрешната зона на работната област.

Отвътре

Уплътняване на шевове - Уплътняване във външната зона на работната област.

Отвън

Уплътняване на шевове - Уплътняване във вътрешната и външната зона на работната област

Вътрешно и външно

Вътрешни приложения, например:
подове на пътнически купета
двигателни отделения
дъна на багажници
задни панели
капаци на двигател и багажник

Външни приложения, например:
крила/спойлери
гърловина на резервоар
подгъване на фланци
странични панели
калници
шасита/прагове

Уплътняване на шевове - Уплътняване на шевове при вътрешни приложения.
Уплътняване на шевове - Уплътняване на шевове при вътрешни приложения.
Уплътняване на шевове - Уплътняване на шевове при външни приложения.