Типични натоварвания и трудности при уплътняването на резби

1. Вибрация

2. Огъване

3. Температурни промени

4. Налягане

5. Усукващ момент