Лепене

Как да: ЛЕПИМ


Научете как да осигурявате лагери, втулки и цилиндрични части в корпуси, кутии или валове.

Целта е да се постигне максимална способност на пренос на натоварването и равномерно разпределение на напрежението, като се елиминира фретинг корозията.

Прочетете повече за:

Видовете сглобки

Предаване на натоварването

Методи на втвърдяване с течни продукти

Лепене: Допълнителни знания

Научете всичко, което Ви е необходимо да знаете относно Лепенето на цилиндрични елементи.

Най-разпространената сглобка с твърда предавка е конвенционалната система с шпонка и шпонков канал. Останалите видове сглобки с твърда предавка са  винтовете със скрита глава, щифтовете и шлицовите валове.

Те предават нива на въртящия момент, пропорционални със степента на механичното съединение.

Тези сглобки (с изключение на шлицовия вал) имат неравномерно разпределение на масата - един дисбаланс, който може да доведе до вибрации при високи скорости. Всички сглобки с твърди предавки позволяват микро движения. Това води до износване (например под формата на ръжда), с риск от развитие на повреди при макродвижение, особено в динамично натоварени възли.

  • Високо напрежение поради "ефекта на врязване", който се наблюдава в областта около шпонката. Също така, постоянните сродни движения водят до абразивно износване и  на двете части - например на шпонката и на вала.
  • Неравномерно разпределение на масата.

Добре известните сглобки с фрикционна предавка включват пресови сглобки, конусни сглобки и горещи пресови сглобки. Тези сглобки могат да бъдат много икономични - при тях не съществува дисбаланс при високи скорости. Те имат способност за аксиално и усукващо предаване на натоварването.

  • Ограничение от свойствата на материалите, повърхностната грапавост и конструкция, тъй като тези възли разчитат само на триенето / интерференцията за предаването на въртящ момент.
  • Много малките допуски са свързани с много разходи за машинна обработка. 
  • Поради протриване и задиране демонтажът често е труден, дори невъзможен. 
  • Високото напрежение в компонентите / експлоатационните натоварвания могат да доведат до повреда на частите.

Заварените или запоени възли са с висока якост, но имат сравнително малка съединителна зона на лагера в целия товар.

Лeпене на цилиндрични детайли - Интеграция на материалите чрез залепване.

•  Съединителните материали трябва да бъдат съвместими

•  Използваната висока температура при процеса може да доведе до  евентуално изкривяване/разрушаване на частите. 

•  Топлината  създава остатъчни напрежения, водещи до структурна деградация в зоната на съединението

•  Невъзможен демонтаж.

Интегрирането на материали при  използването на течни лепила се постига чрез слепване на свързващите части между вала и цилиндричното съединение

  • По-висока производителност при същата конструкция и геометрия. 
  • Равна производителност със сглобките с  подобрен дизайн (по-малки, по-леки ...)
  • Освен това,  анаеробните лепила LOCTITE предлагат допълнителни решения за лепене - слепената приплъзваща сглобка. 

Сравнение на якостта (схематично)
Всички положения, при които сглобката може да бъде подобрена чрез слепване. 

Лeпене на цилиндрични детайли - Сравнение на якост на лепене с течни лепила