Oсигуряване на резби

КАК ДА: ОСИГУРЯВАМЕ РЕЗБИ

 

Всеки ден използваме продукти, които съдържат множество скрепители на резба. Сглобките на резба са често срещани свързващи и в същото време демонтируеми елементи за сигурно съединяване на две части.

Въпреки разнообразието във формата и големината, всички резбовани скрепители имат една основна функция: да осигурят трайна сглобка.

Този наръчник ви дава информация за:

Методите за осигуряване 

Причините за авария

Метод за втвърдяване на анаеробните продукти

ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗБИ: Допълнителна информация

Научете всичко, което ви е необходимо за осигуряването на резби

Затягащо усилие (неосигурени гайка & болт)

  • Болтът е опънат
  • Необходимото затягащо усилие е достигнато
Осигуряване на скрепители и фитинги - как работят болтът и гайката

Задържане на натегнатостта на болта:
Натегнатостта на неосигурените болтове и гайки се създава само от триенето на главата на болта или триенето в резбата.
За предпазване от разхлабване в случай на вибрации се изисква допълнително осигуряващо устройство.

Шок тест на напречно натоварване за измерване различните методи за осигуряване на резби

Осигуряване на скрепители и фитинги -шок тест на напречно натоварване за различните методи за осигуряване

Отпускане

Смяна в натегнатостта на болта може да причини отпускане, водещо до намаляване в притегателната сила. 

Този ефект може да се причини от:

  • Улягане – заглаждане на повърхностната грапавост, предизвикано от натиск.
  • Пълзене – деформиране на субстратите, което се получава ако  натоварването превишава якостта на натиск на материалите.

Ако еластичността на сглобката е несъобразена напр. болтовете са много корави или съотношението дължина към диаметър на сглобката е неправилно, загубата в натегнатостта на болта не може да бъде компенсирана

Осигуряване на скрепители и фитинги -отпускането като причина за аварии

Саморазхлабване

Може да бъде причинено от динамично натоварване, вибрации или температурни промени. Относителните движения увеличават риска от саморазхлабване. 

Промяната в натоварването води до краткосрочни ситуации без триене, при което болтът се развива от гайката. Тези явления водят до разхлабване на резбованото съединение. Саморазхлабването може да бъде избегнато само с подходящи методи за осигуряване.

Осигуряване на скрепители и фитинги - саморазхлабването  като причина за аварии

Различно топлинно разширяване

Различните метали имат различни коефициенти на топлинно разширение. Това може да доведе до загуба в натегнатостта на болта 

Осигуряване на скрепители и фитинги - различни коефициенти на топлинно разширение като причина за аварии

Корозия

Проникването на вода може да създаде корозия в резбата. Това може да доведе до загуба в натегнатостта на болта и разглобяването може да бъде затруднено

Осигуряване на скрепители и фитинги - корозията като причина за аварии