Методи за осигуряване на резби

  1. Механични устройства (напр. осигурителни зъбчати шайби, щифтове)
  2. Фрикционни устройства (напр. найлонов пръстен) 
  3. Заключващи устройства (трионовидни фланцови болтове и подложни шайби)
  4. Съединяващи материали = течен осигурител.


Тест на напречно натоварване показва представянето на различните методи за осигуряване.
Вижте секция за допълнително обучение за допълнителна информация.