Метод за втвърдяване на анаеробните продукти

Как втвърдяват анаеробните  осигурители  LOCTITE:

a) Остават течни при контакт с кислорода 

б) Втвърдяват до термореактивна пластмаса при отсъствие на въздух в контакт между металните повърхности