ДИРЕКТНО ОСТЪКЛЯВАНЕ

Директно остъкляване

КАК ДА: НАПРАВИТЕ ДИРЕКТНО ОСТЪКЛЯВАНЕ


Предното стъкло е много важен компонент по отношение на цялостната структура на каросерията на автомобила. То подобрява структурната якост на автомобила и осигурява по-добра защита на пътниците. Лепилото е начин за сигурно закрепване на предното стъкло към каросерията на автомобила.

 

По-долу е предоставена допълнителна информация за безопасност, за методите за директно остъкляване и стандартите за изпитване:
 

Изисквания към продуктите и краш тестовете

Олекотена конструкция и коравина на усукване

Многофункционално остъкляване

Функции на конструкцията

ДИРЕКТНО ОСТЪКЛЯВАНЕ: Допълнителни познания

Научете всичко, което е необходимо да знаете за прякото/директно остъкляване.

Лепилата за директно остъкляване на Henkel предлагат високи стандарти за безопасност, получени в резултат от дългогодишния ни и активен изследователски опит с продуктите на производители на оригинални части (OEM продукти).

  • Първокласното качество на всички продукти за директно остъкляване от гамата TEROSON са доказани чрез извършването на съответните краш тестове (тестове на удар) и са сертифицирани от изпитващата институция "ТЮФ Рейнланд" (TÜV Rheinland).
  • Качеството и производственият процес са под непрекъснатото наблюдение на "ТЮФ Рейнланд".

Предното стъкло абсорбира част от ударната сила, индуцирана по време на катастрофа и придържа въздушната възглавница за пътниците на мястото й. За да се гарантира безопасността на пътниците в съответствие с безопасното време за придвижване на превозното средство, лепилото трябва да има доказани свойства за придържане и запазване на предното стъкло в   случай на инцидент или ПТП.

Времето за безопасно стартиране на автомобила след нанасяне зависи от втвърдяването и вътрешно якостните свойства на лепилата за директно остъкляване.

Процес на втвърдяване

Еднокомпонентен продукт

Двукомпонентен продукт

Втвърдяване 3-4mm през първите 24 часа при температура от 23°C и 50% относителна влажност.

 

Еднокомпонентните полиуретанови лепила за директно остъкляване се втвърдяват при стайна температура и влажност.

Образуване на кора: 3-4 mm през първите 24 часа при температура 23°C и относителна влажност на въздуха >50%.

Втвърдяване чрез химична реакция на компонентите "А" и "В".

Двукомпонентният полиуретан на Henkel се втвърдява напълно за 2 часа.

Двукомпонентните полиуретанови лепила за директно остъкляване се втвърдяват благодарение на химическата реакция между компонентите "A" и "B". Пълното втвърдяване на лепилния шев не зависи от влажността и температурата на въздуха (за скоростта на втвърдяване, вижте техническия фиш на продукта).

 

Подобреният тест за безопасност е приблизително четири пъти по- щателен.

Всички продукти за директно остъкляване на Henkel са изпитани в съответствие с  един от следните два стандарта:

Стандарт за изпитване на безопасно време на потегляне на автомобила след нанасяне при лепилата за директно остъкляване:
FMVSS 0 = 50 km/h и  100 % челен удар или Европейски стандарт = 64 km/h и 40 % застъпване.

Стандарт на САЩ (FMVSS 208/212)
(50 km/h, 100 % сблъсък при челен удар).

Подобрен стандарт за тест за изпитване на удар (краш тест)
(64 km/h, 40 % застъпване = 40 % от ширината на автомобила в най-широката му част (без страничните огледала).

Натоварените части на автомобилните каросерии (елементите в оранжев цвят) са специалните носещи колони, които придават висока якост и устойчивост на автомобила. При олекотената конструкция на каросерията се използват по-тънки метални панели, за да се намали теглото на автомобила.

Гарантирането на общата якост на усукване на каросерията поставя  по-високи изисквания и към предното стъкло, като по този начин то служи за гарантиране на устойчивостта на усукване на автомобилната каросерия.

Лепилата за директно остъкляване могат да подобрят  структурната якост с до 40 %. 

Предното стъкло на автомобила в комбинация със силно (високомодулно) лепило за директно остъкляване имат изключително висок принос към якостта на усукване  на каросерията на автомобила като цяло.

Модулът на висока якост на срязване на лепилото (напречна еластичност) (>2.5 MPa) подобрява якостта на усукване на автомобилните каросерии.

Използването на високомодулното лепило за директно остъкляване е силно препоръчително за предотвратяване на корозията. Използването на нискомодулни продукти причинява напрежение в лепилната линия и това може да доведе до пробив дори и в точките на заварките. В този случай корозията може да проникне съвсем скоро навътре в шасито и да остане неоткрита. Всяка корозия намалява стабилността на шасито. 

Дефиниция на модула на срязване (напречна еластичност):

Мярка за вътрешната якост на лепилото (измерена в МРа) по отношение на удължение от 10% (при G10) или 20% ( при G20).

Продуктите за директно остъкляване на Henkel с индикация HM (високомодулни) имат висок модул на напречна еластичност - при повече от 2.5 MPa, което е препоръчително от повечето производители на автомобили.

За да се осигури правилната функционалност на интегрираните антени и  отоплителните системи на автомобилите, е силно препоръчително използването на лепила за директно остъкляване с ниска проводимост .

Нископроводимите лепила за директно остъкляване са препоръчани от повечето производители на автомобили. Вижте функцията на продукта "HMLC" (високомодулно, ниско проводимо). 

Защита срещу галванична и контактна корозия на алуминиеви автомобилни каросерии .

Шина, която е в контакт с електропроводимо лепило позволява преминаването на електрически ток през нея. Сцеплението на боята ще бъде засегнато и влажността ще проникне под нея, причинявайки корозия. 

Няма влияние върху качеството на приемане на сигнали за радиостанции, телевизия, мобилни телефони, системи за интернет и навигация и т.н.

Дефиниция:
Електрическа проводимост / съпротивление

• Мярка за способността на материала да провежда електрически ток.
• Колкото по-ниска е проводимостта, толкова е по-висока устойчивостта на изолацията.
• Измерване Siemens/cm (например 10-10)

Електрическо съпротивление
• Мярка за способността на материала да предлага устойчивост на потока електрически ток през него.
• Колкото по-висока е устойчивостта, толкова е по-добра изолацията.
• Измерване в Ohm x cm (например 1010)

Еволюция в монтажните методи на компоненти от автомобилната каросерия като предно стъкло, задно стъкло, странични стъкла.

Система за монтиране с гумено уплътнение
Прозорците са монтирани и изолирани с  гумена гарнитура или уплътнение, както при камионите, автобусите, багерите.

Система с използване на бутил-лента
Лепкавата бутил-каучукова лента се използва за закрепване на стъклото към фланеца на каросерията.

С помощта на своите модерни лепила, Henkel предлага на клиентите подобрени решения за директно остъкляване, които предоставят множество предимства пред по-старите методи на приложение.

Предни стъкла, свързани с полиуретанови лепила
Използва се PUR лепило за слепване на предното стъкло към фланеца, като по този начин се постига  100 % уплътняване.

  • Максимална безопасност за пътниците благодарение на правилно отваряне на въздушната възглавница
  • Значително подобряване на якостта на усукване
  • Подобрена аеродинамика поради по-добрата спойка между прозореца и каросерията