Ремонт на стъкла

КАК ДА:
РЕМОНТИРАМЕ СТЪКЛА


В много случаи ремонтът на стъкла може да предотврати тяхната подмяна. Ако се игнорират, малките пукнатини могат лесно да нараснат и да станат невъзможни за ремонтиране. Затова е важно да се действа бързо.

Този наръчник ви дава повече информация за:

Качество на ремонта

Сигурност – видове повреди

Законова регулация на ремонтите

 

Ремонт на стъкла: Допълнителна информация

Научете всичко, което ви е нужно за ремонта на стъкла.

В зависимост от размера и разположението, една пукнатина върху стъклото може да предизвика разсейване и/или дори влошена видимост. Ако се игнорират малките пукнатини могат да нараснат и да станат невъзможни за ремонт. Вторични напуквания могат да се формират под влияние на топлината , влагата, леда, замърсяването и вибрациите. По този начин стабилността на предното стъкло може да отслабне и да се увреди правилната функция на въздушната възглавница. Важно е повредата да се поправи бързо, защото проникването на замърсяване и влага в пукнатината ще затрудни добрия и качествен ремонт.

Правилните инструменти, опитът, практическите умения и достатъчно време (не бързайте!) са ключови фактори за успешен, висококачествен ремонт на автомобилното стъкло.

В зависимост от геометрията, размера и позицията на напукването, то може да бъде ремонтирано. Възможно е и да се наложи подмяна на цялото стъкло. Пукнатините от камъчета се класифицират като:

Лесни за ремонт:

Ремонт на автомобилни стъкла - Лесни за ремонт пукнатини и драскотини.

a) Биволско око
b) Фрагментирано счупване
c) Комбинирано счупване

Трудни за ремонт:

Ремонт на автомобилни стъкла - Трудни за ремонт пукнатини и драскотини.

d) Звездовидно счупване
e) Полумесец
f) Пчелно крило

Пукнатини от камъчета и драскотини по стъклото могат да бъдат ремонтирани, в зависимост от разположението.

• Ремонтът не е позволен ако повредата е разположена директно срещу шофьора - област, известна като  'A зона'

• Могат да се ремонтират само напуквания до 10 mm. Това е малко по-малко от размера на монета от  1 евроцент (Европа).

• Не се препоръчват ремонти на разстояние по-малко от  10 cm от края на автомобилното стъкло.

Ремонт на автомобилни стъкла - Законови регулации за позицията и размера на увреждането при колите.

 

 

A зона' при леки автомобили:
За леки автомобили и други превозни средства с общо тегло до 3.5 t.

Ремонт на автомобилни стъкла - Законови регулации за позицията и размера на увреждането при камионите.

'A зона' при камиони:
C-център, точка в която шофьорското място се намира в центъра по дължината на диапазона на регулация.